Foto:

Column; Oppositie

In de gemeenteraad van Putten zijn vijf partijen vertegenwoordigd. Drie van deze partijen vormen al sinds 2010 de coalitie. Een hechte drie-eenheid kun je deze coalitie van Wij Putten, ChristenUnie en SGP wel noemen. Samen goed voor twaalf van de negentien raadszetels.

De overige partijen, CDA en Gemeentebelangen hebben dus al jaren de eer om oppositie te voeren. Hoewel de meeste politieke partijen graag meeregeren en in een college willen zitten is oppositie voeren zeker geen onbelangrijke en of vervelende taak in het politiek bestel. Zonder dat je rekening hoeft te houden met een coalitie akkoord kun je met allerhande voorstellen komen. De ene keer links en de andere keer rechts georiënteerd, soms populistisch en soms opbouwend en structureel. Een voorwaarde is echter wel dat een deel van de coalitie je voorstel ondersteund. Blijkbaar is dit in Putten moeilijk als ik de afscheidsbrief van de fractievoorzitter van het CDA lees. Zij ervaart voor het voeren van een goede oppositie te weinig steun en stopt vroegtijdig. Het is natuurlijk erg jammer als een lijsttrekker en fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij in Putten om onder andere deze reden stopt. Het geeft te denken over het functioneren van de raad in Putten.

Is het inderdaad zo dat deze oppositie nu al voor een periode van bijna tien jaar buiten spel staat? Het is goed dat een coalitie, gevormd door partijen die een ruime meerderheid in de raad vertegenwoordigen, hun coalitieprogramma uitvoeren. Een gemeente is gediend met een constructief beleid, immers van een bestuur dat van de hak op de tak besluiten neemt wordt niemand beter van. Maar ook de oppositie vertegenwoordigd een groot deel van de bevolking. Ook zij komen op voor de mensen uit ons dorp en zouden moeten worden gehoord

Het zou goed zijn als de oppositie de gelegenheid geboden wordt door de coalitie schragende partijen om echt gehoord te worden en bij goede voorstellen steun te krijgen. Ik zou zeggen: coalitie, gun ook de oppositie een keer wat.

Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde voor de oppositie. Een oppositie partij die constructief meedenkt en meestemt met goede voorstellen van de coalitie krijgt hier, leert de ervaring, ook wat voor terug. Wie weet geeft oppositie voeren in Putten op deze wijze weer voldoening

Dat geldt overigens voor alle partijen, want over ruim 2 jaar komen er weer verkiezingen en dan kan een huidige coalitiepartij zomaar oppositiepartij worden.

Bert Klompenhouwer, oud fractievoorzitter van de VVD, zal met enige regelmaat zijn mening geven over zaken die in de Puttense politiek voorbijkomen. Als u op deze column wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl.

Meer berichten