De heer 't Jong legt de eed af tijdens de raadsvergadering.
De heer 't Jong legt de eed af tijdens de raadsvergadering. (Foto: A. Westphal-Kreeftmeijer)

'Praktisch, pragmatisch en principieel'

PUTTEN - Tijdens de raadsvergadering die afgelopen donderdag plaatsvond werd Ewoud 't Jong als nieuwe wethouder geïnstalleerd. Dit gebeurde onder toeziend oog van de gemeenteraad.

Met het indienen van het ontslag van de heer Gerritsen ontstond er een vacature. De fractie van de SGP droeg de heer mr. E.T. 't Jong voor als wethouder van de gemeente Putten namens de SGP. De heer 't Jong heeft aangegeven deze benoeming te zullen aanvaarden en heeft afgelopen donderdag de eed afgelegd in de raadsvergadering.

Van den Brink, raadslid van de SGP, geeft aan: "Gisteren namen we afscheid van wethouder Gerritsen. De SGP-fractie was hem nog niet zat, maar hij heeft de pensioengerechtigde leeftijd nou eenmaal behaald. We mogen nu onze nieuwe kandidaat aan u voorstellen en dat is Ewoud 't Jong. Het verheugde ons dat hij hiertoe bereid was. Het is geen gemakkelijke functie, maar wij vertrouwen erop dat hij het kan. Hij loopt inmiddels al een paar jaar mee en wij wensen Ewoud alle kracht en zegen toe bij de taak die hem wacht."

Luitjes, fractievoorzitter van Wij Putten, geeft aan: "De SGP zit vanaf 2006 aan een stuk door in het college en dat is een grote prestatie voor een relatief kleine partij. De SGP houdt van continuïteit en daar houdt deze coalitie ook van. Dat blijkt alleen al uit het feit dat deze coalitie bezig is aan haar derde termijn. Ewoud 't Jong is voorgedragen en deze wethouder gaat de woonproductie op peil houden en ook de nieuwe omgevingswet zal een kluif worden. Als wethouder financiën gaat hij ervoor zorgen dat Putten een sluitende begroting houdt. De nieuwe oktobercirculaire komt eraan en iedere gemeente houdt zijn hart vast. We zoeken een aanpakker en we kennen 't Jong als iemand die de politiek goed leest."

Hoogendijk, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, is van mening dat we aan het begin staan van een nieuwe periode waarin veel moet gebeuren. "We moeten nu echt eens gaan bouwen, bouwen, bouwen en dat is een enorme opgave. Ik hoop dat deze wethouder hier zijn stinkende best voor gaat doen.

Burgemeester Lambooij heet 't Jong welkom in het college. "U ben meer dan welkom in ons college. We gaan er samen onze schouders onder zetten, om de mooiste gemeente van Nederland te besturen."

Wethouder 't Jong bedankt de sprekers. "Ik zie Gerritsen als een voorbeeld, maar of ik het zo lang ga volhouden. Dat weet ik nog niet. Ik ga me in ieder geval enorm inzetten voor Putten. Ik wil dat doen vanuit de drie p's; praktisch, pragmatisch en principieel. We doen geen water bij de wijn. Ik gaf net aan Gerritsen als een voorbeeld te zien, maar ik ben geen kopie van hem. Het zal anders worden en anders gaan. Ik ben nu ruim een jaar fractievoorzitter van de SGP en heb genoten van de afgelopen periode. De discussies waren soms hard en scherp, maar na afloop sloten we altijd met een hapje en een drankje. Het is erg belangrijk om discussies alleen in de raadzaal te houden", aldus de kersverse wethouder.

Meer berichten