uitzending Adre en Marja Lichtendonk
uitzending Adre en Marja Lichtendonk (Foto: Klaasjan Wallet)

Uitzenddienst Adré en Marja Lichtendonk

PUTTEN - Op 1e Pinksterdag zijn Adré en Marja Lichtendonk vanuit de Hervormde Gemeente van Putten (wijk 5) door de GZB uitgezonden naar Bosnië. Zij willen zich inzetten voor de opbouw van de kerk en de missionaire presentie in de samenleving van Bosnië.

De protestantse kerk in Bosnië is klein, in totaal zijn er zo´n 800 leden in ongeveer 40 kerken. Deze kleine gemeenten hebben visie en verlangen om te groeien, bijvoorbeeld door op nieuwe plekken gemeenten te stichten. Er zijn geen mensen beschikbaar die dit op kunnen pakken en geen geld om het werk mee te bekostigen. De bestaande gemeenten zouden graag meer willen investeren in groei en gemeenteopbouw, in het bijzonder jeugdwerk. Daarnaast willen de gemeenten meer groeien in hun diaconale taak. Ook hiervoor geldt dat er onvoldoende mensen zijn die dit op kunnen pakken. Daarvoor hebben ze hulp gevraagd aan de GZB.

Adré en Marja weten zich geroepen om de kleine, kwetsbare protestantse gemeenten in Bosnië te ondersteunen. Ze willen deze kerken gaan dienen door middel van toerusting, bemoediging, hulp bij diaconale taken en het stimuleren van onderlinge verbondenheid. Adré krijgt als taak mee te werken aan gemeenteopbouw, bemoediging en verbinding van de kleine protestantse gemeenten in Bosnië. Marja wil zich gaan inzetten voor diaconale taken.

De dienst in de Oude Kerk van Putten werd geleid door ds. H.Markus (Leerdam, oud-predikant van Putten, wijk 5). Uitgangspunt voor de verkondiging was de tekst uit Matth. 28 : 18 en 19a: “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.Ga dan heen, onderwijs alle volken…”

De uitzending namens de GZB werd verricht door ds.W.C. Polinder, bestuurslid GZB, en predikant van de Hervormde Gemeente Putten. Aan de handoplegging werd deelgenomen door ds. Markus en ds. Polinder. Adré en Marja werden door de kerkenraad van wijk 5 toegezongen. Zij zongen het eerste en tweede couplet van het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn”, waarna de gemeente hen het derde en vierde couplet toezong.

Na de uitzending waren er toespraken van Iwan Dekker, regiocoödinator Europa van de GZB, en Adré Lichtendonk als zendingswerker.De uitzending van Adré en Marja is voor de periode van vijf jaar.

Meer berichten