Foto:

Column; Een burgerinitiatief volgens Puttense maat

In Putten kunnen inwoners sinds 2012 via een burgerinitiatief een onderwerp, wat zij belangrijk vinden, laten behandelen in de gemeenteraad.

Als je iets op de agenda van de raad wilt hebben en je vindt steun van minimaal 23 inwoners dan bespreekt de raad dit. Tot begin 2019, zes jaar lang, was er geen inwoner die een onderwerp had wat hij of zij weleens behandeld wilde zien. Dit is jammer want het was juist de bedoeling om meer mensen te betrekken bij de politiek. Misschien is alles wel goed wat we doen zullen de raadsleden gedacht hebben. Maar opeens in 2019 komt er een aanvraag voor de behandeling van een burger initiatief. Maar liefst 887 inwoners van Putten willen via het burgerinitiatief een onderwerp behandeld zien in de raad. Een succes voor de indieners (Wij Putten en de VVD) van het voorstel tot burgerinitiatief. Er wordt gestreden om het burgerinitiatief en de burger buiten de raadzaal te houden

Eindelijk na zes jaar komt hun voorstel tot zijn recht en wordt de invloed van de burger op de raad versterkt en de legitimiteit van de besluitvorming in de raad ondersteund. Maar niets is minder waar. Alles wordt door de huidige raad en college uit de kast gehaald om het burgerinitiatief niet te behandelen. Volgens 1 raadslid voldoet de aanvraag procedureel niet, volgens een ander raadslid kan het niet behandeld worden, omdat het nog onder de rechter zit en weer een ander raadslid denkt dat het hier een collegebevoegdheid betreft. Al met al worden met man(vrouw) en macht argumenten bedacht om het burgerinitiatief en hiermee de burger weer buiten de raadszaal te plaatsen. En met succes, want de coalitie van Wij Putten, ChristenUnie en SGP stemt tegen behandeling in de gemeenteraad.

Het stuk van 2012 schrijft dat idealiter de mening van de burger een belangrijke rol speelt bij de besluitvorming van de raad. Maar een ideaal moet natuurlijk wel een ideaal blijven. Los van dat dit burgerinitiatief niet in alles voldeed aan de eisen en voorwaarden is het toch wel betreurenswaardig dat zelfs bespreking van het onderwerp niet werd gehonoreerd. Het is maar de vraag of iemand in Putten ooit nog de moed bij elkaar raapt om bij minimaal 23 mensen een handtekening te vragen om een burgerinitiatief in te dienen. Hier lijkt de Raad het kind met het badwater te hebben weggegooid. Of laat de plaatselijke politiek dit niet gebeuren? En zou, misschien, wellicht een volgend burgerinitiatief toch kans van slagen krijgen?

Ik ben benieuwd welke Puttenaar nog een poging gaat wagen.

Bert Klompenhouwer, oud fractievoorzitter van de VVD, zal met enige regelmaat zijn mening geven over zaken die in de Puttense politiek voorbijkomen. Als u op deze column wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl.

Meer berichten