Buurtvereniging Krachtighuizen zoekt cursisten voor AED

PUTTEN - Begin dit jaar is er door 3FM Serious Request een actie “Lifeline” gehouden, waarbij in heel Nederland geld is ingezameld voor reanimatie in Nederland. Met dit geld is via het Rode Kruis een aantal AED-apparaten ter beschikking gesteld voor maatschappelijke organisaties.

Buurtvereniging Krachtighuizen heeft zich in het belang van de buurtbewoners van Krachtighuizen ook aangemeld voor een AED en het volgen van een reanimatiecursus door vierentwintig cursisten.

Onlangs kregen zij bericht dat zij zijn uitgeselecteerd. Dit betekent dus, dat zij een AED ontvangen, inclusief buitenkast en een servicecontract van vijf jaar én dat er in het buurthuis een reanimatiecursus wordt georganiseerd voor vierentwintig cursisten.

Dat is dus fantastisch nieuws. De AED zal aan de buitengevel van het buurthuis worden bevestigd aan de Oude Prinsenweg 6c in Krachtighuizen. Maar het betekent wel dat de buurtvereniging op zoek is naar vierentwintig cursisten die bereid zijn om deze AED-cursus te volgen. Hoe de cursus in zijn werk gaat en op welke datum, is op dit moment nog niet bekend. Er is echter geen bijzondere opleiding vereist en de cursus duurt waarschijnlijk ongeveer vier uur in totaal. En niet onbelangrijk; de cursus is gratis.

Op de laatste Algemene Ledenvergadering hebben zich reeds dertien aanwezigen spontaan opgegeven om deze cursus te gaan volgen. Buurtvereniging Krachtighuizen is dus nog op zoek naar minimaal elf gegadigden voor deze cursus. Dat hoeven niet per se leden van de buurtvereniging te zijn. Iedereen is welkom. Het is tenslotte in het (levens-)belang van iedereen.

Belangstellenden kunnen informatie opvragen of zich opgeven via het emailadres buurthuiskrachtighuizen@gmail.com.

Meer berichten