Foto:

Column; Krimp

Putten is een van de weinige krimp gemeenten in Gelderland. Dat er minder bewoners zijn, omdat er inwoners vertrekken uit illegale woningen is nog tot daaraan toen. Maar krimp door te weinig woningbouw voor onze eigen jeugd kan niet de bedoeling zijn.

In het verleden is deze discussie ook in de raad geweest maar met name lokale partijen konden zich niet voorstellen dat Putten zou krimpen. Want wie wilde er nu niet in de mooie bosrijke rustige gemeente Putten wonen. Dus werd er druk uitgeoefend op het college om alles in het werk te stellen voor het bouwen van meer woningen. Meer zelfs dan dat het kwaliteit woonprogramma van de provincie toestond. Meer bouwen is niet gelukt en wellicht heeft de provincie het toen wel goed gezien.

Want is er werkelijk gebeurd? In Putten zijn de laatste jaren minder woningen gebouwd dan gepland en toegestaan. Weer een verloren jaar? Dat kan toch niet waar zijn. Hoe is dit mogelijk? Alleen maar roepen 'bouwen, bouwen, bouwen' helpt niet. De provincie aanspreken lijkt aardig maar dat heeft geen zin, want in deze hebben we in Putten zeker boter op ons hoofd. Nee, wij hebben namelijk simpelweg zelf te weinig woningen gebouwd .

De ruim 300 woningen die de komende jaren in Rimpeler worden gebouwd voldoen slechts aan de geplande regulieren toevoeging van woningen. En nu het er op lijkt dat ook in Rimpeler vertraging is ontstaan in de start van de bouw is het nu maar de vraag of hier dit jaar nog woningen worden opgeleverd.

Weer een verloren jaar? Dat kan toch niet waar zijn. Nog verdere achterstand. En dat terwijl een nieuw uitbreidingsplan Putten Zuid, voor de verkiezingen breed door partijen beloofd, in het coalitie akkoord niet meer terug te vinden is.

En uitbreidingsplannen nemen, zeker in Putten, jaren in beslag voordat de eerste woning wordt bewoond. Willen we de komende jaren de achterstanden inlopen zijn we aangewezen op inbreidingslocaties. Veel mogelijkheden zijn er niet of we moeten ieder groen plekje in het dorp vol gaan bouwen. En de meeste inbreidingslocaties bieden slechts de mogelijkheid tot het bouwen van een of twee woningen. En daarbij kun je je afvragen wie er, buiten de eigenaar van de locatie die een cadeautje krijgt van een paar ton, beter van wordt.

Een paar locatie kunnen wel meehelpen aan het tekort aan woningen op korte termijn in de sociale sector en dat zijn Matchpoint en Wallenberg. Maar of het gaat lukken hier wel snel te gaan bouwen is de vraag. Verdere krimp lijkt voorlopig het gevolg, maar zover laten we het niet komen, toch?

Bert Klompenhouwer, oud fractievoorzitter van de VVD, zal met enige regelmaat zijn mening geven over zaken die in de Puttense politiek voorbijkomen. Als u op deze column wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl.

Meer berichten