Foto:

Column; Omdenken

Op internet zijn veel quotes van 'Omdenken' te vinden. Verfrissende quotes die ervoor zorgen dat je anders naar een zaak gaat kijken. Een voorbeeld: 'Kinderen met ADHD hebben een serieus probleem: al hun leraren zijn saai.' In de begrotingsraad heeft de ChristenUnie een motie ingediend om een 'omgekeerde verordening' in te voeren in Putten.

De titel van de motie was 'de zorgverlener centraal'. In deze zgn. 'omgekeerde verordening' wordt er gevraagd dat het college 'omdenkt' als er zorgaanvragen komen. De vraag wat U in Uw situatie nodig heeft, moet centraal staan. Binnen het sociaal domein wordt nu nog vaak gekeken naar wat de rechten van inwoners zijn. Op veel vlakken zijn die rechten groot. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld een zorgplicht als het gaat om de jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de participatiewet. Die zorgplicht heeft de gemeente Putten problemen bezorgd, zoals het tekort van 2,2 miljoen in de jeugdzorg. Een van de oorzaken van het tekort, was de toename van het aantal mensen in zorg en cliënten die zwaardere zorg nodig hebben. Je zou kunnen concluderen dat de zorg laagdrempelig is in Putten. Een andere conclusie kan zijn dat er steeds meer jongeren in Putten met problemen rondlopen. Daar maak ik mij zorgen om. De jeugd is de toekomst voor Putten. Met een valse start is niemand geholpen. Daarom zou ik willen investeren in preventie en omzien naar elkaar.

Om de verdere problemen en tekorten aan te gaan binnen de jeugdzorg moeten we de oorzaken aanpakken en met elkaar als gemeenteraad en samenleving zoeken naar oplossingen. Daar kan het omdenken ook nog wel eens van belang zijn. Helpt u mij mee om niet alleen om te denken maar ook eens om te zien naar onze jeugd? Ze verdienen het!

Iedere week vertelt een Puttense politicus in deze column wat hem of haar bezighoudt. Deze week is het de beurt aan TeunJan van Ooijen, raadslid voor de ChristenUnie. Reageren? Stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl.

Meer berichten