column
column (Foto: Persgroep)

Ingezonden brief

Niet over de Nijkerkerstraat

Diverse bewoners van de Nijkerkerstraat hebben bezwaar gemaakt tegen de afsluiting van de Stationsstraat voor vrachtverkeer, zo was in deze krant te lezen. Kennelijk ondervinden deze bewoners meer last van vrachtverkeer dat via de Henslare naar de Nijkerkerstraat rijdt dan van vrachtverkeer dat via de Stationstraat naar de Nijkerkerstraat reed.

Men heeft inderdaad een punt dat de verkeerssituatie in Putten niet ideaal is, maar het verband met de afsluiting van de Stationsstraat is onduidelijk. Er is 20 jaar gewerkt aan het weren van vrachtverkeer uit de Stationsstraat, waarbij de aanleg van de Henslare een bepalende factor is geweest. Toch waren er vanuit de Nijkerkerstraat eerder geen bezwaren tegen de Henslare, en evenmin tegen het ontwerp verkeersbesluit met betrekking tot het vrachtwagenverbod in de Stationsstraat zoals in april 2018 gepubliceerd. Waarom dan nu dit plotselinge protest tegen het vrachtwagenverbod, wat voor beweegredenen zitten hier nog meer achter? Zijn deze bewoners dan oprecht van mening dat de Stationsstraat beter geschikt is voor het afwikkelen van zwaar verkeer dan de Henslare?

Feit is in ieder geval dat aan de Nijkerkerstraat regelmatig groot onderhoud wordt gepleegd, en daarbij is voorzien van stil asfalt om de verkeersoverlast zo veel mogelijk te beperken. Het wegdek van de Stationsstraat daarentegen is door achterstallig onderhoud en jarenlang zwaar verkeer kapot gereden en in povere staat, met alle extra overlast van dien. Een opknapbeurt staat na jaren van beloftes eindelijk op de planning, maar kan door dit soort onvoorziene acties mogelijk weer vertraging oplopen. Bedankt hoor, Nijkerkerstraat!

Een bewoner van de Stationsstraat

De redactie behoudt zich het recht om ingezonden brieven te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. Plaatsing betekent niet dat de redactie de mening of de opvatting van de schrijver deelt. Bijdragen dienen voorzien te zijn van naam afzender.

Als u op deze ingezonden brief wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl

Meer berichten