Foto:

Column; De Puttenverklaring

Veel mensen ervaren dat we leven in een overgangssituatie, met als een van de kenmerken een duidelijke afname van de verdraagzaamheid. Sinds de opkomst van de sociale media is het niet vreemd meer om elkaar de maat te nemen, uit te schelden of zelfs te bedreigen. Afgelopen week was er landelijk commotie over een uit de Verenigde Staten overgewaaide verklaring, die nou ook bepaald niet bol stond van verdraagzaamheid.

Wij Putten heeft hier zorgen over, zowel binnen de fractie als in het bestuur. In hoeverre dit gedachtegoed in Putten leeft, kan ik niet beoordelen, maar ik heb wel de behoefte om deze plek in de krant te gebruiken om te wijzen op het belang van respect en verdraagzaamheid. Ik doe dat graag in de vorm van artikelen, naar analogie van de Amerikaanse verklaring. Alleen heb ik aan twee artikelen genoeg, in plaats van tien. En ik noem het maar even de Puttenverklaring.

Verdraagzaamheid betekent respect voor andere opvattingen

ARTIKEL 1 WIJ BEVESTIGEN dat iedereen de vrijheid heeft om zijn of haar bestaan in te richten op een manier die hem of haar het best past en waar hij of zij gelukkig van wordt. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. WIJ ONTKENNEN dat het elkaar de maat nemen of veroordelen bijdraagt aan een samenleving waar mensen in vrede en verdraagzaamheid en met respect voor elkaar aan kunnen deelnemen.

ARTIKEL 2 WIJ BEVESTIGEN dat Wij Putten de Grondwet onverkort onderschrijft. Dat geldt zeker ook voor artikel 1, dat korte metten maakt met onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

WIJ ONTKENNEN dat het verboden is om hier anders over te denken. Verdraagzaamheid betekent immers ook respect voor andere, mogelijk opmerkelijke opvattingen. Overigens zijn deze artikelen geheel in de geest van het verkiezingsprogramma van Wij Putten.

Rest mij nog u een verdraagzaam 2019 te wensen!

Het Puttens Weekblad is niet compleet zonder een column. Iedere week vertelt een Puttense politicus in deze column wat hem of haar bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Wilma van Voorst-Ruiter, raadslid Wij Putten. Als u op deze column wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl.

Meer berichten