Volkskerstzang in sporthal

PUTTEN - Ook dit jaar is er weer een volkskerstzang op kerstavond (maandag 24 december 2018) om 20.00 uur in de sporthal Putter Eng, Engweg 6 te Putten.

Het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor ”Fontanus” onder leiding van Wim Klein Haneveld verzorgt de koorzang en het fanfarecorps “Excelsior” onder leiding van Adriaan Bruinink begeleidt de samenzang.

Ook brengt Excelsior een muzikaal intermezzo ten gehore. De burgemeester leest het kerstevangelie en Leen van Slooten houdt een korte meditatie met als thema: De hemel brak open.

De deuren zijn open vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang.

De commissie nodigt iedereen van harte uit om in deze donkere dagen samen in de sporthal het feest van de komst van Jezus Christus in deze wereld te gedenken en te vieren.

Meer berichten