"Bungalows op parken zijn, volgens de initiatiefnemers van de vereniging, vaak complete huizen waar prima gewoond kan worden."
"Bungalows op parken zijn, volgens de initiatiefnemers van de vereniging, vaak complete huizen waar prima gewoond kan worden." (Foto: A. Westphal-Kreeftmeijer)

Stop de jacht op bewoners van parken

door: Annemieke Westphal-Kreeftmeijer

Vereniging om krachten te bundelen

PUTTEN - Parkbewoner Zeger Wijnands en Cor van Rouwendaal, voorzitter van Vereniging Bungalowpark Maheki, hebben samen met andere initiatiefnemers een vereniging opgericht met als doel zich gezamenlijk te wapenen tegen de jacht op bewoners van recreatieparken.

"Het is de taak van de overheid om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Door het gevoerde beleid van de afgelopen jaren is er een structureel tekort aan woningen. Er worden wel sociale koopwoningen gebouwd, maar die moeten evengoed nog 250.000 euro opbrengen. Dat kunnen starters, die vaak ook nog een studielening hebben, simpelweg niet opbrengen. De enige oplossing is het bouwen van echt sociale huurwoningen. Maar dat is niet snel genoeg te realiseren. Daarom kan het startpunt voor woningzoekenden en starters een woning op een recreatiepark zijn. Dat is een prima alternatief. Op de parken is een overcapaciteit aan woningen te vinden. Waarom willen we deze woningen niet inzetten. Hiermee wordt de eigenaar van het park commercieel gezien geholpen en de woningzoekende heeft een woning. Laat ze daar een jaar of vier wonen en lekker sparen. Na die periode kan er dan gekeken worden naar een duurdere huurwoning of zelfs een koophuis", aldus Wijnands. "De overheid heeft geen oog meer voor de sociale structuur in Nederland. Ik vraag me wel eens af welke prioriteit de gemeenten hebben, is dat handhaven of huisvesten. Handhaven met de menselijke maat hoor ik regelmatig van de gemeente Putten. Maar hoe hoog ligt die lat? We hopen dat onze vereniging veel leden krijgt, zodat we de krachten kunnen bundelen."

Van Rouwendaal vult aan: "Hoewel de woningnood steeds groter is geworden, hebben diverse gemeenten echter besloten een einde aan het gedoogbeleid te maken. Zij doen dit niet zelden door invallen van BOA's onder politiebegeleiding op recreatieparken. Bewoners worden behandeld als criminelen en krijgen een aanzegging van een dwangsom van minimaal 10.000 euro als ze niet vertrekken, terwijl notabene hun enige 'vergrijp' is dat ze een dak boven hun hoofd zoeken. Bewoners van parken worden zonder pardon op straat gezet en zo tot wanhoop gedreven. Dat velen van hen ernstig in de problemen komen, lijkt de gemeenten niet te interesseren. Gemeenten gaan er aan voorbij dat een dak boven je hoofd een eerste levensbehoefte is, terwijl juist de overheid faalt om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen."

"De ervaring leert dat individuele bewoners van recreatiewoningen zich nauwelijks kunnen verdedigen tegenover het machtsvertoon van gemeenten. Daarom heeft een aantal parkeigenaren en bewoners het initiatief genomen tot oprichting van een vereniging. De vereniging heeft als doel zich gezamenlijk te wapenen tegen de jacht op bewoners van recreatieparken. Ook starters op de woningmarkt kunnen zich aanmelden via de website www.stopjachtopbewonersrecreatiewoningen.nl.

Meer berichten