Henk Koornneef heeft namens Gemeentebelangen vragen aan het college gesteld naar aanleiding van de Omgevingsvisie Gelderland.
Henk Koornneef heeft namens Gemeentebelangen vragen aan het college gesteld naar aanleiding van de Omgevingsvisie Gelderland. (Foto: )

Is college vergeten een zienswijze in te dienen?

door: Henk Koornneef

PUTTEN - Gemeentebelangen Putten wil van het college weten of Putten 100 woningen per jaar mag bouwen. De partij heeft met verwondering de berichten van Wij Putten gelezen. Volgens Wij Putten heeft het college niet gereageerd op de Omgevingsvisie 'Gaaf Gelderland' en de Omgevingsverordening omdat het vakantie is. Gemeentebelangen vindt dat een hele rare gang van zaken.

De provincie past regelmatig de omgevingsvisie en de omgevingsverordening aan, dit is de zesde herziening van de verordening. Zover Gemeentebelangen weet, heeft tot nu toe het college de gemeente altijd vertegenwoordigd bij de provincie. Volgens de gemeentewet is het college ook bevoegd te reageren en kan het college namens de gemeente een zienswijze indienen. Gemeentebelangen gaat er dan ook vanuit dat het college zijn verantwoordelijkheid kent.

In het coalitieprogramma van SGP, CU en Wij Putten staat dat de coalitie zich in gaat zetten bij de provincie om honderd woningen per jaar te mogen bouwen en om zeven hectare bedrijventerrein toe te voegen.

Nu Wij Putten aangeeft dat de gemeente niet heeft gereageerd, wil Gemeentebelangen graag weten wat er aan de hand is.

Is het college vergeten te reageren waardoor Putten niet minimaal honderd woningen per jaar mag bouwen en geen zeven hectare bedrijventerrein mag toevoegen?
Wat het verhaal nog vreemder maakt is dat de verantwoordelijk wethouder voor nieuwe woningbouwlocaties ook van Wij Putten is.

Politieke spelletjes?

Gemeentebelangen vraagt zich af of hier nu een politiek spelletje wordt gespeeld of dat het college daadwerkelijk vergeten is een zienswijze in te dienen. We horen het na de vakantie en zijn ook zeer benieuwd naar de reactie van de andere twee coalitiepartijen SGP en CU.

Gemeentebelangen heeft hierover vragen aan het college gesteld en is in afwachting van de beantwoording hiervan.

Meer berichten