De Plusgroep van PCB Wegwijzer Putten
De Plusgroep van PCB Wegwijzer Putten (Foto: Hellenique)

Leerlingen van de Wegwijzer houden sponsorloop voor een nieuw schoolplein

PUTTEN - Op woensdag 27 juni werd er door enkele leerlingen van de PCB Wegwijzer Putten een sponsorloop georganiseerd. Ruim 200 leerlingen renden rondjes over een parcour om op die manier geld in te zamelen voor een nieuw schoolplein.

Het schoolplein van de Wegwijzer is dringend aan vervanging toe. Speeltoestellen zijn versleten of nauwelijks meer aanwezig. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van een plan voor een nieuw schoolplein, dat samen zal vallen met verbouwingswerkzaamheden van de Wegwijzer.

De leerlingen zouden graag zien dat er alvast in het kalenderjaar 2018 een begin wordt gemaakt met de plaatsing van nieuwe speeltoestellen, die later kunnen worden ingepast in het totale bouwplan. Toen de Plusgroep van de Wegwijzer te horen kreeg dat ze als extra uitdaging zelf een evenement mochten organiseren, grepen ze deze kans met beide handen aan om hun wens te helpen realiseren.

Leerlingen Romy Bos, Jeroen Nout, Joris van Winkoop en Tulijn de Gruil uit groep 7 zijn weken in de weer geweest om de sponsorloop te organiseren. Behalve posters en flyers moest er ook een vergunning bij de gemeente worden gereregeld en werden er sponsoren voor het evenement gevonden zodat er ijsjes aan de deelnemers konden worden uitgedeeld en er een prijs beschikbaar was voor de leerling die het meeste geld ophaalde.

Ruim 200 leerlingen hebben uiteindelijk meegedaan aan de sponsorloop en er is een flink bedrag ingezameld. Het team van de Wegwijzer gaat nu samen met de ontwerper van het schooplein bekijken of er een versnelde start kan worden gemaakt met het plaatsen van één of meer speeltoestellen. Missie geslaagd!

Meer berichten