Foto: Millie

COLUMN: Handhaving op parken

Handhaven met de menselijke maat op de recreatieparken. Dat was de insteek van het debat dat door het CDA was gevraagd.

Door een vooropgezet een-tweetje van ChristenUnie en Wij Putten kwam de discussie niet van de grond. Want zo betoogde Wij Putten, wat is de menselijke maat en wat zijn dan de aantallen waarover het gaat. De aantallen waren belangrijker dan het 'wegen' van de menselijke maat.

Op de tribune zaten inmiddels een aantal vertwijfelde insprekers, zowel recreatie ondernemers als bewoners van een chalet. Een van de insprekers, een recreatie ondernemer, had het daarvoor zo goed verwoord. Het is goed dat de recreatiesector wordt versterkt, geen misstanden op de parken. Geen mensen in nood die worden uitgebuit en aan hun lot worden overgelaten. Geen schuilplaats voor criminelen. Maar niet iedere keer om 6.00 uur 's morgens een inval, niet constant aan recreanten en bewoners vragen of ze hier illegaal zijn. Het jaagt de recreanten weg en jaagt bewoners de stuipen op het lijf.

'Aantallen belangrijker dan het 'wegen' van de menselijke maat'

Gemeentebelangen en CDA vroegen ook enige ruimte voor Puttenaren die om wat voor reden even geen onderdak hebben. Het gaat even niet thuis, een scheiding, failliet zijn gegaan. Volgens het college maar 5 procent van de illegale situaties.

Ze vergeten even dat inmiddels een hoop van deze Puttenaren noodgedwongen uitwijken naar de buurgemeenten. En hoe menselijk is het om een gescheiden vader uit Putten te jagen, weg van zijn kinderen en het sociale leven.

De gevolgen van dreigende huisuitzettingen en de sociale gevolgen voor deze mensen is schromelijk onderschat. Want handhaven betekent in deze gevallen dat mensen weg moeten uit de vertrouwde omgeving, naar een plaats waar geen wachtlijsten zijn voor een sociale woning.

Een discussie in de raad hierover was helaas niet mogelijk in de openbaarheid, want dat zou de privacy van de openbare insprekers en openbriefschrijvers aantasten. Dus nu gaan we binnenkort weer om de tafel zodra de wethouder een discussienotitie klaar heeft.

Het coalitieakkoord spreekt nog van het tijdelijk huisvesten van mensen op recreatieparken als een 'warm' saneringsinstrument.

Er is dus hoop. Nu maar hopen dat het niet alleen bij woorden blijft en deze coalitie tot daden komt, het wordt hoog tijd!

Het Puttens Weekblad is niet compleet zonder een column. Iedere week vertelt een Puttense politicus in deze column wat hem of haar bezighoudt.

Deze week is het de beurt aan Robin Hoogendijk, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.

Als u op deze column wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl

Meer berichten