Ingezonden brief door Zeger Wijnands jr.

In deze krant was op 13 juni te lezen hoe verschillende mensen in de problemen zijn geraakt, omdat de gemeente permanente bewoning op parken niet langer gedoogd. Ook mijn hoogbejaarde vader van 85 kreeg een schrijven dat hij per 1 september uit zijn chalet moet, anders volgt een dwangsom van 10.000 euro.

Mijn vader heeft daarover eerder een gesprek gehad met de wethouder en er op gewezen dat hij bezig is met het bouwen van een woning. Die is niet op 1 september gereed. Voor de gemeente was dat toen geen reden voor uitstel. Maar na een open brief aan de gemeenteraad en wat media-aandacht is er toch uitstel. Nu kan het dus wel. Op de parken vinden we echter ook veel eenvoudige en sociaal zwakkere mensen, die geen idee hebben hoe ze hun recht moeten verdedigen. Juist zij worden de dupe. Volgens de wethouder, krijgt iedereen uitstel die een oplossing heeft. Dat is een stap in de goede richting. Maar hoe gaat het met de bewoners die geen oplossing kunnen vinden? Die worden zonder pardon op straat gezet!

Putten neemt deel aan 'Vitale Vakantieparken'. Op de website vitalevakantieparken.nl lezen we: "Het programma Vitale Vakantieparken draagt bij aan het vinden van een oplossing voor mensen in een kwetsbare positie. Oplossingen zijn onder andere noodzakelijk om handhavingsacties succesvol te laten zijn." Volgens dit plan moet de gemeente die gaat handhaven ook helpen bij een oplossing. Mooie woorden, maar de praktijk is anders. Mensen worden verjaagd. Voor een oplossing moeten ze zelf maar zorgen. Dit leidt tot de vraag: Is een overheid die niet doet wat zij belooft wel betrouwbaar?

Belangen van eigenaren van kleine parken en inwoners worden opgeofferd, ten gunste van het economisch belang van grote projectontwikkelaars. De gemeente heeft maar liefst 1500 brieven gestuurd naar inwoners die uit hun woning moeten. Waar moeten al die mensen naar toe? Ook de gemeente erkent dat er niet voldoende betaalbare huizen zijn. Maar desondanks is Putten pioniersgemeente wat betreft uitzettingsbeleid. Als andere gemeenten dit voorbeeld volgen, komen nog vele tienduizenden op straat.

In een beleidsnotie van 11 oktober 1999 werd geschreven: "dat ten gevolge van stagnatie in de woningbouwsector de belangen van volkshuisvesting als primaire levensbehoefte dienen te prevaleren boven de belangen welke zijn gediend met handhaving van de voorschriften ten aanzien van permanente bewoning van recreatiewoonverblijven op recreatiebedrijven." Dit spreekt van een menselijk en christelijk beleid! Maar het college van B&W heeft het prioriteitsbeginsel overboord gegooid. Het meest pijnlijke is dat dit gebeurt met een prominente plek van SGP en CU in de coalitie. Is dit nu een voorbeeld van christelijke politiek? Op het uitzettingsbeleid kan geen zegen rusten!

Het is de taak van de overheid om de zwakken te beschermen, en het is de taak van de kerken om de overheid tot de orde te roepen, als de zwakken het slachtoffer worden van onmenselijk beleid. Er ligt hier een taak voor de kerken. Daarom deze oproep aan alle Puttenaren en in het bijzonder aan de kerken: verdedig het belang van de zwakken in uw gemeente. Dring aan bij het college van B&W op een menselijk beleid!

De redactie behoudt zich het recht om ingezonden brieven te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. Plaatsing betekent niet dat de redactie de mening of de opvatting van de schrijver deelt. Bijdragen dienen voorzien te zijn van naam afzender.

Als u op deze ingezonden brief wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl

Meer berichten