De SWP start Hulpdienst

Hiervoor zijn vrijwilligers nodig

PUTTEN - De Stichting Welzijn Putten (SWP) start een nieuwe Hulpdienst en zoekt hier vrijwilligers voor.

Na het wegvallen van Stichting Present Putten krijgt de SWP regelmatig hulpvragen die niet door de Puttense vrijwilligersorganisaties opgepakt kunnen worden. Het gaat dan om zaken als hulp bij boodschappen doen, gezelschap en hulp voor personen met dementie, helpen met koken of helpen met schoonmaken. Het betreft vragen van mensen die het zelf niet kunnen, niet geholpen kunnen worden door familie, buren of vrienden en die niet over voldoende geld beschikken om hulp in te huren. SWP wil mensen die dit nodig hebben en mensen die willen helpen met elkaar in contact brengen. Ad Blok is bereid om als vrijwillige coordinator te starten met een Hulpdienst voor dorpsgenoten die hulp nodig hebben. Om dit mogelijk te maken zoekt de SWP vrijwilligers die het leuk vinden om af en toe iets voor een ander te doen. Belangstellenden kunnen aangeven welke activiteiten ze willen aanpakken en welke niet. De coordinator neemt contact op voor een intakegesprek. De Hulpdienst doet geen technische en tuinklussen. SWP vraagt een VOG van de vrijwilligers. Bel 0341-357078 of mail ablok@swputten.nl voor aanmelding of meer informatie.

Meer berichten