De Participatieraad staat niet aan de zijlijn maar blijft te allen tijde voor advies beschikbaar", besluit Van Tilborg. Foto: Annemieke Westphal-Kreeftmeijer
De Participatieraad staat niet aan de zijlijn maar blijft te allen tijde voor advies beschikbaar", besluit Van Tilborg. Foto: Annemieke Westphal-Kreeftmeijer (Foto: A. Westphal-Kreeftmeijer)

'Iedereen moet onbeperkt toegang hebben tot de openbare ruimte'

PUTTEN - De participatieraad pleit ervoor dat iedereen mee moet kunnen doen met de Puttense samenleving en vraagt hier regelmatig aandacht voor bij de politiek.

De Participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders namens cliënten en inwoners van Putten die ondersteuning nodig hebben. "Al enige tijd pleiten wij voor het oppakken van de inclusieagenda en wij hebben dat op onderdelen steeds meegegeven in onze adviezen. Wij hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen richtlijnen aan de partijen meegegeven en aan de lijsttrekkers gevraagd om dit onderwerp mee te nemen bij de coalitiebesprekingen", legt Chris van Tilborg uit. "Wij moeten het met elkaar gewoon gaan vinden dat iedereen (mensen met en zonder beperking) onbeperkt toegang heeft tot de openbare ruimte. In het coalitieakkoord missen we hiervoor de integrale aanpak, terwijl dat naar ons idee juist een perfecte kans. Wij adviseren dan ook aan het college om een van de wethouders hiervoor vrij te maken en hem als projectwethouder te benoemen. Zo is er een kans om de inclusieve agenda de komende vier jaar samen met onze inwoners op te zetten."

Van Tilborg noemt enkele voorbeelden. "Iemand die niet kan lopen kan in Putten niet met de trein, omdat we geen stations assistent hebben. Een bestuurslid van de Participatieraad is samen met een blinde inwoner door de Dorpsstraat gelopen en dat was een enorme uitdaging. De ongelijke straat en de borden die overal zijn geplaatst maken het centrum niet eenvoudig. Nog iets om bij stil te staan is dat mensen die gebruik maken van een rolstoel maar op twee plaatsen konden stemmen. Dus mensen met een beperking kunnen niet in hun eigen wijk hun stem uitbrengen. Terwijl juist de gedacht achter de inclusieve samenleving is dat mensen vanuit hun eigen regie kunnen leven. Het is mooi dat we een G-Team hebben bij SDC, maar nog mooier zou het zijn als we deze mensen laten integreren in de bestaande teams. Er is te weinig aandacht voor mensen met een beperking en deze mensen lopen te vaak tegen moeilijkheden aan. Dat wordt ons speerpunt voor de komende jaren."

De Participatieraad heeft het jaarverslag van 2017 gepresenteerd. Daarin is te lezen welke adviezen de raad het afgelopen jaar aan het college heeft afgegeven. Het jaarverslag is te vinden op de website ww.putten.nl/participatieraadputten. Inmiddels heeft de Participatieraad ook een plekje in Stroud gekregen en om nog meer vindbaar te zijn starten de leden van de raad vanaf september maandelijks met hun avonden 'het luisterend oor'. "Daarin geven we Puttenaren de gelegenheid om hun bevindingen met ons te delen."

Meer berichten