Herinneringen op de kaart van Putten. Foto: Iris Dracht
Herinneringen op de kaart van Putten. Foto: Iris Dracht (Foto: Iris Dracht)

Gemeente zoekt verhalenvangers

Gratis cursus oral history

door: Erfgoed Gelderland

PUTTEN - Op zaterdag 9 juni organiseren de gemeente Putten en Erfgoed Gelderland in het kader van Verhaal van Putten een gratis oral history-cursus. Oral history, ofwel 'gesproken geschiedenis', is een interviewtechniek die de herinneringen van individuen vastlegt. Tijdens de cursus leren deelnemers met behulp van deze techniek persoonlijke verhalen te verzamelen over de geschiedenis van Putten.

Putten kent een rijke geschiedenis. Het Puttens Historisch Genootschap en Stichting Oktober 44 houden zich al geruime tijd bezig met het in kaart brengen van deze geschiedenis. Hun werk vormt de basis voor Verhaal van Putten. Dit project heeft als doel de Puttense geschiedenis op een heldere manier aan een groot publiek te presenteren.

Persoonlijke verhalen

Een belangrijk onderdeel van Verhaal van Putten is het kleur geven aan de Puttense geschiedenis door getuigen aan het woord te laten. Hun persoonlijke herinneringen zijn een belangrijke aanvulling op de geschiedenis van Putten. Om deze verhalen niet verloren te laten gaan worden oral history-interviewers op pad gestuurd. Zij gaan verhalen 'vangen' over het leven, wonen en werken in Putten in vervlogen tijden.

Verhalen vangen

U kunt helpen bij de vastlegging en het behoud van persoonlijke Puttense verhalen door als verhalenvanger aan de slag te gaan. De verhalenvangers gaan aan de hand van historische thema's in gesprek met getuigen over hun herinneringen aan het leven in Putten. Van de verhalenvangers wordt verwacht dat zij goede luisteraars zijn die bovendien ervaring hebben met het gebruik van computerprogramma's en eenvoudige elektronische apparatuur. Zij krijgen verder een gratis cursus oral history aangeboden, waarin ze verder benodigde kennis en vaardigheden opdoen.

De eendaagse cursus oral history wordt gegeven door Lian van der Zon en vindt plaats op 9 juni 2018, van 10.00 tot 16.00 uur, in de Mariahoeve te Putten. Tijdens de cursus leert u de basisprincipes van de oral history-interviewtechniek. Daarnaast verwerft u een aantal belangrijke vaardigheden op sociaal, historisch en technisch vlak. U kunt kosteloos aan de cursus deelnemen. Als tegenprestatie produceert u één of meerdere uitgewerkte oral history-interviews die voor Verhaal van Putten kunnen worden gebruikt.

Verhalenvanger worden?

Wilt u kennis opdoen over deze mooie vorm van geschiedbeoefening en daarmee bijdragen aan het behoud van het Puttense verleden? Neem dan contact op met t.stapel@erfgoedgelderland.nl. U ontvangt van ons een vrijwilligersovereenkomst en uitnodiging voor de cursus.

Meer berichten