Herinneringen op de kaart van Putten
Herinneringen op de kaart van Putten (Foto: Jette Janssen)

Verhalen vangen in gemeente Putten

Gratis cursus oral history

Op zaterdag 9 juni organiseren de gemeente Putten en Erfgoed Gelderland in het kader van Verhaal van Putten een gratis oral history-cursus. Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe ze met behulp van de oral history-methode persoonlijke, Puttense geschiedverhalen kunnen vastleggen.

Putten – Het door de gemeente Putten geïnitieerde identiteitsproject Verhaal van Putten heeft als doel om de geschiedenis van Putten op een heldere manier aan een groot publiek te presenteren. Een belangrijk onderdeel van Verhaal van Putten is het kleur geven aan deze geschiedenis door getuigen aan het woord te laten. Hun persoonlijke herinneringen zijn een belangrijke aanvulling op de geschiedenis van Putten.

Om hun verhalen niet verloren te laten gaan worden oral history-interviewers op pad gestuurd. Zij gaan verhalen 'vangen' over het leven, wonen en werken in Putten in vervlogen tijden.

Verhalen vangen

Iedereen kan helpen bij het vastleggen van persoonlijke Puttense verhalen door als verhalenvanger aan de slag te gaan. De verhalenvangers gaan aan de hand van historische thema's in gesprek met getuigen over hun herinneringen aan het leven in Putten. Van de verhalenvangers wordt verwacht dat zij goede luisteraars zijn die bovendien enige ervaring hebben met het gebruik van computerprogramma's en eenvoudige elektronische apparatuur. Zij krijgen bovendien een gratis cursus oral history aangeboden, waarin ze verder benodigde kennis en vaardigheden opdoen.

Gratis cursus oral history

De eendaagse cursus oral history wordt gegeven door Lian van der Zon (oral history-expert) en vindt plaats op 9 juni 2018, van 10.00 tot 16.00 uur, in de Mariahoeve te Putten. Tijdens de cursus leren de deelnemers de basisprincipes van de oral history-interviewtechniek. Daarnaast verwerven zij een aantal belangrijke vaardigheden op sociaal, historisch en technisch vlak. Aan deelname aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Als tegenprestatie produceren de deelnemers één of meerdere uitgewerkte oral-history-interviews die voor Verhaal van Putten kunnen worden gebruikt.

Verhalenvanger worden

Wilt u bijdragen aan het behoud van het Puttense verleden door als verhalenvanger op pad te gaan? Neem dan contact op met Tim Stapel via t.stapel@erfgoedgelderland.nl. U ontvangt van ons een vrijwilligersovereenkomst en uitnodiging voor de cursus. Vragen over Verhaal van Putten of de oral history-cursus kunt u ook aan dit adres richten.

Verhaal van Putten op de website van Erfgoed Gelderland

Meer berichten