Foto:

Ingezonden brief; Waar is de daadkracht?!

door CDA Putten

Na de grote aankondiging van het afgeronde coalitie akkoord, was de fractie van het CDA Putten zeer benieuwd naar de uitgewerkte verkiezingsbeloften van het voorgezette huwelijk tussen Wij Putten, ChristenUnie en SGP. Tijdens een heerlijke lente avond kwam nieuwe fractie vol goede moed bijeen om er samen over te discussiëren. Met een partij als Wij Putten aan het roer zijn de verwachtingen hoog betreffende innovatieve en vooruitstrevende plannen voor Putten. Vele zaken die in het vorige of zelfs het akkoord van 2010 al stonden, maar nog steeds niet uitgevoerd zijn, komen net zo hard en onveranderd terug zoals het Centrumplan en het Verkeerscirculatieplan. Wat was het dan ook een domper geen enkel concreet plan of toezegging te lezen in dit nieuwe akkoord.


In vergelijking met het coalitieakkoord van 2014 zijn we er flink op achteruit gegaan. Deze coalitie is de komende 4 jaar vooral aan het onderzoeken, streven en proberen. Nergens staat dat deze coalitie ook echt iets gaat doen. Dat is beneden verwachting van het CDA.


Zelfs op de punten die vorige periode zoveel stof hebben doen opwaaien, neemt de coalitie geen stelling. In de vorige periode is er besloten de jeugdsubsidie voor sportverenigingen enkel te verkrijgen zijn door het doen van maatschappelijke taken. Dit betekent dat alle verenigingen verplicht zijn om buiten de gebruikelijk activiteiten van de vereniging de leden en vrijwilligers te moeten mobiliseren om actief te worden op maatschappelijk vlak. In dit akkoord staat dat de coalitie dit beleid wilt voortzetten. Voor een kleinere vereniging zal dit een te zware dobber zijn, zeker als er ook nog een open sportpark op de agenda blijft staan. Heeft het college dit wel aan de samenleving voorgelegd? Het CDA vindt dit een onrealistische eis aan het vergeven van subsidie. Een sportvereniging draagt al bij aan de maatschappij door sporten te stimuleren. Het CDA-Alternatief: de subsidie blijft – zonder maatschappelijke restricties – voor alle sportverenigingen in Putten.


Naast de sport valt ook de paragraaf duurzaamheid op. Het akkoord noemt het streven naar het stimuleren van duurzaamheid, maar het CDA vraagt zich dan maar één ding af: hoe? Voor het CDA is er slechts een manier denkbaar om de inwoner van Putten tegemoet te komen. Geef subsidie voor het ondernemen van initiatieven voor duurzaamheid. Waar zijn de subsidies voor bijvoorbeeld isolatie en gasloos bouwen? De overheid zal dit moeten faciliteren, juist niet in de vorm van een duur informatie loket voor duurzaamheid. Geef dit geld liever uit aan de burger! Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Naast het gemeentehuis zijn er nog veel meer gemeentelijke gebouwen, zoals de sporthallen, waar nog veel meer winst te behalen valt betreffende duurzaamheid.
Concreet is het CDA erg teleurgesteld over de daadkracht van dit college. Waar we gehoopt hadden op een nieuw en fris akkoord, kregen we oude wijn in oude zakken. We komen vaak de zin 'we gaan door met..', wat ons helaas heeft laten concluderen dat er weinig vernieuwing in zit.


Laten we hopen dat het college ons positief verrast de komende periode. Wij schrijven mee…

Plaatsing van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie de mening of de opvatting van de schrijver deelt.

Meer berichten