Foto: Gemeente Putten

Column; Op je handen zitten

De formatieklus is geklaard! Twee maanden vol aan de bak. Ik kijk er met plezier en voldoening op terug. Wij Putten, ChristenUnie en SGP tekenen voor vier jaar bij. Dat het CDA en Gemeentebelangen teleurgesteld zijn, is begrijpelijk. Ik hoop wel dat ze snel bijtrekken. Mokken aan de zijlijn levert de Puttenaren niks op.

In het nieuwe coalitieakkoord 'Bouwen aan Putten' geeft de coalitie antwoord op vijf grote vraagstukken voor Putten. We bouwen tot 2035 zo'n 1.500 woningen erbij. De WMO- en jeugdzorg moet bereikbaar en betaalbaar blijven en schoolgebouwen vernieuwen we. Fossiele brandstoffen, zoals aardgas, vervangen we geleidelijk door duurzaam opgewekte energie. We investeren in het dorpscentrum, de wegen, het openbaar groen, de speelplaatsen en openbare verlichting. Hierbij betrekken wij u vanaf het begin. En dat alles zonder de gemeentelijke belastingen extra te verhogen.

Mokken aan de zijlijn
levert niks op

Donderdagavond 17 mei aanstaande bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord. Ik ben erg benieuwd naar de inbreng van de oppositiepartijen. Ze hebben vast hun éigen plannen uit hun verkiezingsprogramma's verder uitgewerkt en ook doorgerekend. Kunnen we kijken waar de overeenkomsten zitten.

Tot nu toe heb ik nog niets gezien en dat verontrust me. Het wordt kort dag. Ze zullen de afgelopen twee maanden toch niet op hun handen hebben gezeten?

Het Puttens Weekblad is niet compleet zonder een column. Iedere week vertelt een Puttense politicus in deze column wat hem of haar bezighoudt.

Deze week is het de beurt aan Herman Luitjes, fractievoorzitter van Wij Putten.

Als u op deze column wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl

Meer berichten