Ingezonden brief; Kiezer serieus genomen?

CDA-kiezer wordt niet serieus genomen!

De verkiezingen zijn voorbij en de informateur van WIJ Putten, Herman Luitjes is er waarschijnlijk al uit.
Uitgangspunt: een stabiel college met voldoende draagvlak. Dank je de Koekkoek. Waar heb ik dat meer gehoord! Geen van de drie partijen heeft gedurende de verkiezingen afstand genomen van het collegebeleid. Wat een open deur, een reden om alles bij het oude te laten.
Waarom zou je nog verkiezingen houden? Wie goed heeft opgelet, weet dat de Christen Unie als coalitiepartij stemmen heeft verloren en wel 0,8 procent. Daar staat tegenover het CDA met een stemmenwinst van 1,5 procent!! Zo'n verschil moet toch tot nadenken stemmen.

Maar nee hoor. Het CDA heeft 4 jaar lang oppositie gevoerd op een fatsoenlijke en inhoudelijke wijze. Gaat het bij het CDA om zorg, dan liggen er bijvoorbeeld gevoeligheden over het besteden van zorggeld. Moet het gemeentehuis een renovatie ondergaan, dan zijn informatie en keuze medebepalend hoeveel geld het gaat kosten. Inmiddels is Stroud mede met zorggeld tot stand gekomen en gaat het CDA de renovatiekosten kritisch volgen. Terugkomend op de vraag: Is de kiezer niet serieus genomen. Elke kiezer kiest er niet voor om in de oppositie terecht te komen. De verlies-en winstrekening valt in het voordeel van het CDA uit. De lezer en tevens kiezer kan zelf heel goed het antwoord geven. Weer 4 jaar in de oppositie went nooit. Tenslotte nog iets over het rekensommetje van de informateur. Met het CDA erbij, in plaats van de Christen Unie wordt het draagvlak 02 procent minder, maar wordt meer recht gedaan aan de verkiezingsuitslag van 2018.

Een niet serieus genomen kiezer, Gerard Weizenbach

De redactie behoudt zich het recht om ingezonden brieven te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. Plaatsing betekent niet dat de redactie de mening of de opvatting van de schrijver deelt. Bijdragen dienen voorzien te zijn van naam afzender.

Als u op deze ingezonden brief wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl

Meer berichten