Annemarie vindt het tijd voor actie. Zij wil de krapte op de woningmarkt verminderen door het plaatsen van Tiny houses in Putten. Foto: Annemieke Westphal-Kreeftmeijer
Annemarie vindt het tijd voor actie. Zij wil de krapte op de woningmarkt verminderen door het plaatsen van Tiny houses in Putten. Foto: Annemieke Westphal-Kreeftmeijer

Politieke partijen spreken zich uit over ‘Tiny houses’

PUTTEN - In het Puttens Weekblad van vorige week vertelde Annemarie Boerman dat ze samen met een werkgroep de mogelijkheden wil onderzoeken of het plaatsen van Tiny houses in Putten een oplossing kan bieden voor de krapte op de woningmarkt. Het Puttens Weekblad heeft bij de politieke partijen gepeild wat zij van dit initiatief vinden.

Van den Brink van de SGP geeft aan: "Om te beginnen spreekt deze woonvorm ons aan: eenvoudig en duurzaam. Het past ook binnen de christelijke visie op het leven. Het leven hier is niet het allerbelangrijkste. We zijn op doorreis. De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting. Dat geldt in kwantitatieve zin (aantallen), maar ook in kwalitatieve zin (goedkoop, duur). Tiny houses horen daar wat de SGP betreft ook bij. Maar het vraagt wel doordenking. Hoe zit het met de behoefte (op langere termijn)? En hoe passen we het ruimtelijk in? De suggestie van mevrouw Boerman ze te plaatsen "in woonwijken op grond waar nu niet veel mee gedaan wordt" lijkt te kort door de bocht. Recente initiatieven voor (tijdelijke) woonoplossingen riepen altijd vragen bij omwonenden en politici op. Als SGP willen we (met belangstellenden) graag naar een passende oplossing zoeken. Dat kan via een burgerinitiatief, maar direct contact opnemen met het college is wellicht een snellere route."

Hoogendijk van Gemeentebelangen vertelt: "Gemeentebelangen juicht burgerinitiatieven toe. Tiny houses krijgen steeds meer belangstelling. Begrijpelijk, een stuk goedkoper dan gewone woningen. Waarom zou je een groot huis nodig hebben als je prima uit de voeten kunt met een klein huisje. We hebben in Putten genoeg inbreidingslocaties, met een woonbestemming. Als je gaat voor duurzaam bouwen zou dat geweldig zijn. Maar net als bij gewone huizen, laat je goed informeren. Overweeg daarbij een plaatselijke makelaar in te schakelen. Heb je een locatie op het oog, ga dan eerst met de omwonenden praten en vertel over je plannen. Je enthousiasme en je doel om op deze wijze in Putten te kunnen blijven wonen doet ons goed. Laat je ons weten als wij wat voor je kunnen betekenen? Onze gegevens vind je op www.gemeentebelangenputten.nl. Alvast succes en tot snel."

Van Voorst van Wij Putten legt uit: "Bouwen naar behoefte en ruimte voor alternatieve woonvormen zijn belangrijke punten in het verkiezingsprogramma van Wij Putten. Een burgerinitiatief voor de bouw van Tiny houses past daar prima bij. Toen Annemarie Boerman zich met een bevlogen verhaal bij de partij meldde, heeft Wij Putten haar dan ook de weg gewezen naar het instrument van een burgerinitiatief, om zo haar droom na te kunnen streven. Een paar zaken vindt Wij Putten in dit verband belangrijk: het kleine huis moet van goede kwaliteit zijn, betaalbaar, gebouwd op een fundering en het hele jaar bewoonbaar zijn. Een kleine woning dus, om prettig in te leven en met een laag energieverbruik. Wij Putten wil de Tiny houses niet in een soort park concentreren, maar naar ruimte zoeken op plaatsen waar een reguliere woning niet past, maar waar wel ruimte is voor een dergelijke woning."

Van den Heuvel van de ChristenUnie geeft aan: "Een eenvoudig leven leiden, minder gericht zijn op consumeren en een kleinere ecologische voetafdruk. Dit zou een uitleg kunnen zijn van het begrip 'rentmeesterschap', het is ook de filosofie achter het fenomeen 'Tiny House'. Het feit dat er bij een Tiny House sprake is van een volledige woning, slim ingericht, voorzien van innovatieve technologieën, vaak deels zelf voorzienend, maximaal 50 vierkante meter groot en bedoeld is als full-time woning spreekt de ChristenUnie aan. Wat de ChristenUnie betreft zijn er prima mogelijkheden voor het plaatsen van een aantal Tiny Houses. Het feit dat Tiny Houses mobiel zijn biedt de mogelijkheid om ook tijdelijke locaties voor Tiny Houses aan te bieden, als een soort van overgangsperiode. Wat de ChristenUnie betreft wachten we niet op een burgerinitiatief, maar is Tiny Houses iets wat door een volgend college voortvarend wordt opgepakt."

Van Schoor van het CDA wil grote prioriteit geven aan huisvesting voor jongeren. "Een burgerinitiatief zoals de Tiny houses van Annemarie juichen wij zeker toe. De woningnood is groot vooral onder jongeren en er zijn lange wachtlijsten voor het huren van een woning. Op deze wijze kunnen er op korte termijn al woningen worden gerealiseerd. De afgelopen jaren zijn er te weinig woningen gebouwd en te weinig plannen gemaakt voor nieuwbouw. Hierdoor staat Putten op achterstand. Veel van onze jongeren willen graag in Putten blijven wonen, maar er zijn te weinig huizen beschikbaar of onbetaalbaar. We moeten oplossingen zoeken en denken in mogelijkheden. Dit is een uitdaging maar de CDA-fractie wil daar samen voor gaan."

Meer berichten