Ingezonden brief over de Stationsstraat

De Stationsstraat, de meeste Puttenaren zullen er wel eens komen. Bekend om haar karakteristieke lintbebouwing en statige bomen. Maar ook om verkeersproblemen en geluidsoverlast. Een smalle rijbaan, veel vrachtverkeer, veel snelheidsovertredingen, en weinig ruimte voor fietsers en voetgangers.
De gemeente Putten belooft al jarenlang verbetering van de verkeerssituatie, maar eerst moest de nieuwe randweg de Henslare helemaal klaar zijn. Dat laatste vergde helaas nog wat jaren meer dan gepland. Maar daarmee is er intussen voldoende tijd geweest voor de wethouder om met een mooi plan te komen voor het ‘verkeersluw’ maken van de Stationsstraat, zou je denken.
Echter, niets blijkt minder waar. De Henslare is sinds december eindelijk open en ligt er mooi bij, maar de verkeerssituatie in de Stationsstraat is nog onveranderd slecht. Voordat er actie wordt ondernomen moet er nu eerst weer een ‘gebiedsvisie’ worden ontwikkeld. Wat dat nu precies inhoudt en hoe lang dat nog gaat duren is onbekend. Ondertussen dendert het vrachtverkeer dus nog steeds dag en nacht voorbij, en kunnen hardrijders ongestraft plankgas door de straat razen. Gehandhaafd wordt er toch niet.
De verkeerssituatie is nog steeds onveilig en de overlast groot. Zelfs de route voor gevaarlijke stoffen loopt nog steeds door de bebouwde kom, over de smalle Stationsstraat. De nieuwe Henslare heeft 5,5 miljoen Euro gekost maar ligt er nog stil bij. Het verkeer waar deze weg voor ontworpen is maakt er nauwelijks gebruik van.
En dat gaat ook niet veranderen als het aan het College ligt, want de nieuwe wijk Rimpeler wordt straks niet aangesloten op de nabijgelegen randweg Henslare, maar wel op de oude, nu al overbelaste Stationsstraat. Voor de gewone burger is dit allemaal niet meer te begrijpen. Men kan er alleen nog maar moedeloos van worden.

De redactie behoudt zich het recht om ingezonden brieven te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. Plaatsing betekent niet dat de redactie de mening of de opvatting van de schrijver deelt. Bijdragen dienen voorzien te zijn van naam afzender. Als u op deze ingezonden brief wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl.

Meer berichten

Shopbox