Foto: Gemeente Putten

Wij willen Woord houden

Woord houden is het thema waarmee we als SGP de verkiezingen ingaan. Vooral met een hoofdletter W, maar ook met een kleine letter w en daarom geldt wat we zeggen ook de 4 jaar na de verkiezingen.

Het is niet moeilijk om met elkaar af te spreken dat we in 2050 energieneutraal zijn of in een motie op te roepen tot meer sociale woningbouw of te stellen dat bedrijven en recreatie belangrijke pijlers onder de Puttense economie zijn of te zeggen dat je voor zondagsrust bent, maar houd je ook je woord wanneer concrete besluiten gevraagd worden?

Wanneer een bedrijf komt met een voorstel voor duurzame energie-opwekking zeg je niet meteen nee. Wanneer een bedrijf met veel Puttense werknemers zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn buitenlandse werknemers wil huisvesten buitel je niet over de andere partijen heen om het College van de onzin te overtuigen. Wanneer je voor zondagsrust bent doe je ook je eigen politieke winkeltje dicht en voer je geen campagne op zondag ook niet op social media al doen alle andere partijen dat wel. Wanneer het gaat om sociale woningbouw bij Matchpoint en Wallenbergstraat denk je constructief mee.

Constructief. Dus we zeggen zeker niet klakkeloos ja tegen de plannen van het College. Wil de buurt liever permanente bouw in plaats van tijdelijke, dan denken we mee. 150 arbeidsmigranten op een plek is (te) veel, maar we willen geen overlast op campings. En als we illegale bewoning binnen recreatieclusters aanpakken willen we ondernemers buiten die clusters mogelijkheden bieden nieuwe plannen te ontwikkelen en tijdelijke bewoning gedogen. Vaak stonden we alleen. Maar we staan voor wat we zeggen. Rekening houden met de wensen van de burgers, maar ook het grote doel niet uit het oog verliezen. Durf te kiezen was onze slogan 4 jaar geleden. U mag zeggen of het gelukt is. Wij willen Woord houden!

Iedere week vertelt een Puttense politicus in deze column wat hem of haar bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Ewoud 't Jong, lijsttrekker van de SGP. Als u op deze column wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl

Meer berichten

Shopbox