Als het aan de werkgroep ligt, krijgt e-VOlve volgend schooljaar een vervolg op Groevenbeek Putten. Hilda Versluis en Betty Kieft ontbreken op de foto. Foto: Albert Bijsterbosch
Als het aan de werkgroep ligt, krijgt e-VOlve volgend schooljaar een vervolg op Groevenbeek Putten. Hilda Versluis en Betty Kieft ontbreken op de foto. Foto: Albert Bijsterbosch (Foto: Albert Bijsterbosch)

Project voor leerlingen uit groep 8

PUTTEN - Bij het Christelijk College Groevenbeek, locatie Putten wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een programma waarmee de doorstroming van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt versoepeld. Onder de naam e-VOlve gaat dit project van start.

Eward Cozijnsen en Lisanne Jakobs, beiden verbonden aan Groevenbeek Putten, vertellen namens de werkgroep over het project. "We konden hier in september subsidie voor aanvragen. We voelden de noodzaak om dit in Putten op te starten en hebben de aanvraag ingediend. Daarna hebben we de basisscholen erbij betrokken en gezamenlijk een werkgroep opgericht. Inmiddels hebben we in december gehoord dat we subsidie krijgen en zijn de voorbereidingen in volle gang." Lisanne vervolgt: "Dit programma is niet voor iedere leerling uit groep 8 noodzakelijk. Het programma is bedoeld voor leerlingen die in groep 8 qua leerontwikkeling of op sociaal-emotioneel gebied worden belemmerd, op hun eigen niveau werken, praktisch ingesteld zijn en de overstap naar het voortgezet onderwijs spannend vinden.

Op maandag 12 februari start de eerste groep leerlingen. Eward vertelt: "We hebben een programma opgesteld tot aan de zomervakantie. De eerste twee weken gaan we kennismaken en dan beginnen we aan de eerste opdracht. We willen in ons programma theorie koppelen aan de praktijk. Basisscholen kiezen leerlingen voor dit project uit op basis van het door de werkgroep opgestelde leerling profiel. We hebben alle informatie aan de scholen verstrekt en zij weten welke kinderen erbij passen. Uiteraard moeten de leerlingen en hun ouders er ook achterstaan om deel te nemen, want hoe groter de betrokkenheid hoe groter de kans van slagen. Vanuit 10 basisscholen komen individuele leerlingen naar Groevenbeek Putten. Veiligheid, structuur en duidelijkheid staan voorop met als doel het wegnemen van de spanning rondom de overstap naar het voortgezet onderwijs en het vergroten van de motivatie van de leerling. Zo kunnen deze leerlingen na de zomervakantie ontspannen en enthousiast starten op hun nieuwe school."

Beiden benadrukken nog wel dat het project echt bedoeld is om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken, maar dat leerlingen zeker niet verplicht zijn om op Groevenbeek Putten in te stromen. "Het project is niet bedoeld om leerlingen te werven. We gaan de leerlingen praktisch uitdagen en hen de veiligheid bieden waar zij behoefte aan hebben." Er is dit schooljaar plek voor dertig leerlingen. Als het aan de werkgroep ligt, krijgt e-VOlve volgend schooljaar een vervolg op Groevenbeek Putten.

Meer berichten