Dit is de dijk naar Nijkerk. "Een mooi stukje Putten. In mijn jeugd ben ik hier veel geweest. Aan zee, zoals we dat noemden. Mijn vader, opa en overgrootvader waren vissers, op de Zuiderzee en later op het IJsselmeer."
Dit is de dijk naar Nijkerk. "Een mooi stukje Putten. In mijn jeugd ben ik hier veel geweest. Aan zee, zoals we dat noemden. Mijn vader, opa en overgrootvader waren vissers, op de Zuiderzee en later op het IJsselmeer." (Foto: Herman Luitjes)

Politici stellen zich voor

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht stellen de kandidaten van de diverse lijsten zich aan de lezers van het Puttens Weekblad voor. Deze week stelt Herman Luitjes, de lijsttrekker van Wij Putten, zich aan u voor.

Naam: Herman Luitjes
Partij: Wij Putten
Leeftijd: 57
Geboren en getogen: in Putten (Stenenkamer)
Gezinssituatie: Getrouwd en twee kinderen

Wat onderscheidt Wij Putten het meest van de andere partijen? Wij Putten is een lokale politieke partij, die de handen uit de mouwen steekt. We gaan niet in het gemeentehuis zitten wachten of vragen stellen en daarna achterover leunen. Wij Putten gaat eropaf en aan de slag. Daarbij stellen we het gemeenschappelijke belang centraal. We sluiten niemand uit en nodigen iedereen uit om mee te bouwen aan Putten.

Je mag één dag de baas van Putten zijn. Wat zou je direct doen? Dat is niet de manier waarop we Putten willen besturen. Wel zou ik zou direct naar Arnhem gaan om bij de provincie twee onderwerpen aan te kaarten. De provincie moet stoppen met gemeenten als Putten aan de ketting te leggen als het gaat om woningbouw. Putten moet ruimte krijgen om meer woningen te bouwen. En de provincie moet de provinciale wegen naar Ermelo en Voorthuizen snel verkeersveiliger maken.

Waar wil je over vier jaar trots op zijn? Ik wil trots zijn op Putten, waarin we met elkaar op een ontspannen manier wonen, werken en onze vrije tijd invulling geven. Trots op een dorp dat spettert van energie. Met een levendig centrum, een goed draaiende economie met veel werkgelegenheid en voldoende woningen voor onze jonge generaties. Met een gevarieerd winkelbestand, adequate voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs en cultuur en een bruisend verenigingsleven.

Noem één of meer items uit het verkiezingsprogramma: Wij Putten wil de komende jaren investeren in wegen- en groenonderhoud. Maar we willen ook kwalitatief goede en betaalbare zorg aanbieden, zodat mantelzorgers er niet alleen voor komen te staan. Verkeersveiligheid staat hoog op onze agenda en we moeten echt het dorpscentrum aanpakken. Bouwen van betaalbare woningen heeft ook onze hoogste prioriteit. En bij alles wat we als gemeente doen, moeten we onze inwoners vanaf het begin nauw erbij betrekken.

Waarom bent je de lokale politiek ingegaan? We hebben acht jaar geleden Wij Putten opgericht, omdat de lokale politiek in zichzelf gekeerd was en vastgeroest. In Putten waren we vergeten dat je met elkaar de gemeente bestuurt, in plaats van vanaf het Fontanusplein. Transparantie en integriteit zijn belangrijk voor het lokaal bestuur. Geen vriendjespolitiek of besluiten in achterkamertjes.

Welke karaktereigenschappen komen goed van pas in het raadswerk? In de politiek is vasthoudendheid van belang. Natuurlijk ben ik als raadslid betrokken en voel ik me verantwoordelijk voor het wel en wee in mijn dorp. Als volksvertegenwoordiger wil ik uitnodigend en open naar de inwoners zijn. Tot slot is het handig als 'initiatief nemen' ook onderdeel uitmaakt van je gereedschapskistje.

Welk college heeft je voorkeur? Een stabiel college met Wij Putten erin.

Waaraan erger je je? Het hyperig gedoe in onze samenleving. Iets langer zelf nadenken en minder snel roepen zou het samenleven net iets leuker maken.

Wat is je dagelijks werk? Ik ben bestuursadviseur bij de gemeente Apeldoorn. In die functie ondersteun ik wethouders bij hun politiek-bestuurlijk werk.

Wat zijn je hobby's? Politiek is echt mijn hobby, anders hou je dat naast een fulltime baan nooit vol. Raadswerk kost veel tijd maar geeft ook energie. Daarnaast tennis ik nog twee keer in de week. Ik zou graag mijn oude hobby fotografie weer willen oppakken, maar het komt er steeds maar niet van.

Wat is wat jou betreft het belangrijkste politieke onderwerp van de komende tijd in de gemeente? Er ligt heel veel op het bordje van het gemeentebestuur de komende jaren. De wegen en het groen, maar ook de zorg zal heel veel aandacht vragen. Politiek gaat niet alleen over morgen, maar ook over overmorgen en dan springt de woningbouwopgave voor de komende vijftien jaar eruit.

Ben je beschikbaar als wethouder? Voor Wij Putten is Roelof Koekkoek beschikbaar als wethouder, maar als de vraag zich ooit voordoet, ga ik erover nadenken.

Wat wens je de kiezer toe? Gezondheid en een goed humeur.

Meer berichten