De leerlingen van groep 8 van de basisschool De Pelikaan verheugen zich op de gymlessen die na de herfstvakantie nog intensiever gaan worden door de komst van vijfentwintig ROC-studenten. Foto: A. Westphal
De leerlingen van groep 8 van de basisschool De Pelikaan verheugen zich op de gymlessen die na de herfstvakantie nog intensiever gaan worden door de komst van vijfentwintig ROC-studenten. Foto: A. Westphal

De Pelikaan op de sportieve toer

Het ROC in Amersfoort heeft een verzoek bij basisschool De Pelikaan neergelegd waarbij werd aangegeven dat zij graag willen dat hun studenten de sportlessen voor de leerlingen van deze school zouden verzorgen. "Wij zoeken altijd naar verbreding van ons onderwijs en sport, spel en beweging zijn één van onze speerpunten", aldus interim directeur Gert van der Rhee.

putten - "Door de landelijke politiek wordt beweging op scholen ondersteund en in ons schoolplan hebben we aangegeven dat we meer met sport willen", vervolgt van der Rhee zijn verhaal. "Dit voorstel sloot dus prima aan bij onze doelstellingen. We hebben naar mogelijkheden gezocht en contacten gelegd met diverse organisaties. Samen met Kelvin van de Broek (Jong Putten), Okke Looijen (R.O.C.Amersfoort), Joke Roeterdink (Gelderse Sportfederatie) en SDC Putten hebben we de intentie uitgesproken om voor het lopende schooljaar een pilot te starten."

De gymlessen worden al enige tijd verzorgd door JongPutten en volgens van der Rhee is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs hiermee omhoog gegaan. "Deze leerlijn moest wat ons betreft gewoon doorgaan. We hebben met het ROC afgesproken dat hun studenten uitgaan van het aanbod van JongPutten. We hebben alle basisvoorwaarden van alle partijen doorgenomen en zijn klaar om te starten. De eerste woensdag na de vakantie komen er vijfentwintig ROC-studenten naar Putten en we hopen dat door hun komst het sportonderwijs wordt geïntensiveerd. De komende wintermaanden gaan we kijken hoe alles verloopt en dit zal de opmaat vormen voor het sporten buiten. We hebben nu afspraken met SDC maar we hopen dat er meer sportverenigingen en basisscholen aanhaken. Joke Roeterdink van de Gelderse Sportfederatie heeft de kar getrokken en de diverse partijen bij elkaar gebracht. Zij probeert tevens in het kader van de gezonde school het programma uit te breiden met een gezonde lunch. Dat zou een enorme meerwaarde geven aan dit project."

Meer berichten