• Alles
 • (2)
  Overig
 • (4)
  Algemeen
 • (1)
  Lezingen
 • (53)
  Sport
 • (3)
  Evenement
 • (1)
  Muziek

Levenswijsheid

dinsdag 22 januari 20:00 uur

UITGEKRISTALLISEERDE LEVENSWIJSHEID   

Op dinsdag 22 januari organiseert “Samen verder”, de samenwerking tussen het Leerhuis Ermelo en de commissie Vorming en Toerusting een avond met ds. L. Bouman over dit thema. Gelovigen, profeten, priesters en filosofen schipperden door de tijden heen van de ene interpretatie naar de andere om antwoord te kunnen geven op de grote vragen van de mensheid, als  

waar kom ik vandaan?  - wie ben ik en wie zijn wij? -  wat is mens-zijn?  - hoe kan ik overleven?   -  wat is leven en wat is sterven? 

Van de vroege oudheid tot op heden hebben mensen aan het onbenoembare woorden en namen gegeven om het toch een plaats te kunnen geven. Opvallend daarbij is dat de verschillende godsdiensten dezelfde grondprincipes in zich dragen. Wanneer we vanuit antropologisch-historisch perspectief kijken naar de tekst van de Bijbel en die van de oude godsdiensten dan zien we een vervlechting tussen de joods-christelijke traditie en die van andere oude godsdiensten.

Luuk Bouman is emeritus gemeentepredikant. Hij was geestelijk verzorger in het ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137. We beginnen om 20:00 uur .We vragen van u een bijdrage van 4 euro  p.p., dat is inclusief koffie of thee.

We zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft. Zie hiervoor de websites:

www.leerhuisermelo.nl of www.vormingentoerusting.com


deel deze activiteit